top of page

Bepalings en voorwaardes – Die Clarens Cannabis Experience

Dankie vir jou belangstelling om aan The Clarens Cannabis Experience deel te neem. Voordat jy voortgaan om kaartjies te koop, beveel ons sterk aan dat jy deur die volgende bepalings en voorwaardes gaan:

 

In hierdie afdeling sal woorde soos 'houer', 'draer' en 'koper' na jou verwys – die persoon wat die kaartjies na The Clarens Cannabis Experience gaan koop. Aan die ander kant sal 'ons', 'ons', 'ons', 'uitreiker', 'verskaffer' en soortgelyke terme die organiseerders van The Clarens Cannabis Experience – Neked Productions aandui.

Deur te kies om kaartjies na The Clarens Cannabis Experience te koop, toe te ken of te besit, stem jy outomaties in tot ons gebruiksvoorwaardes. As jy probleme het met enige van die klousules hieronder gelys of nie saamstem met die risikotoewysings wat hier genoem word nie, moet asseblief nie kaartjies koop of probeer om die Clarens Cannabis Experience-perseel te betree nie.

 

Neem asseblief kennis dat Neked Productions die reg voorbehou om veranderinge, hersienings en wysigings aan te bring, of dele van hierdie stel bepalings en voorwaardes by te voeg/verwyder – sonder enige vooraf kennisgewings aan jou. Sulke veranderinge sal behoorlik op die webwerf van die organiseerder gereflekteer word  www.neked.co.za .

 

Hierdie veranderinge sal terugverwant wees aan die datum van aankoop van The Clarens Cannabis Experience-kaartjies.

Die prys van een The Clarens Cannabis Experience-kaartjie wissel van R250 – R5000. Hierdie syfers is ononderhandelbaar.

Die kaartjie wat jy koop verteenwoordig 'n herroepbare lisensie vir jou om toegang te verkry tot Presidents Square, Clarens Vrystaat, Suid-Afrika op 17, 18, 19 Maart 2023 wanneer The Clarens Cannabis Experience geskeduleer is om aangebied te word. Die lisensie sluit die herroepbare reg in om die The Clarens Cannabis Experience by te woon. Hierdie lisensie kan te eniger tyd deur die uitreiker na sy uitsluitlike goeddunke teruggetrek word, sonder enige voorafkennisgewings of vergoedingsopsies. Indien die lisensie teruggetrek word, sal jy nie toegang by die lokaal gegun word nie.

Die draer moet volle verantwoordelikheid vir die The Clarens Cannabis Experience-kaartjies aanvaar sodra hy dit ontvang het. Neked Productions het geen aanspreeklikhede – finansieel, wettig of andersins – ingeval die afgelewerde kaartjies gesteel, verlore, beskadig, vernietig of op enige ander manier onbruikbaar gemaak word nie.

Neem asseblief kennis dat  www.neked.co.za  is die enigste gemagtigde bron vir die aankoop van The Clarens Cannabis Experience-kaartjies.

 

As jy jou kaartjie(s) van enige ander ongemagtigde bron kry, neem jy die risiko's aan dat daardie kaartjies nagemaak sal word of as gesteel aangegee word. Die uitreiker het die reg om sulke gesteelde/vervalste kaartjies oneer te maak en dit as nietig te verklaar.

Die Clarens Cannabis Experience-kaartjies wat aan jou afgelewer word, is nie bedoel om gebruik te word vir onwettige herverkoop, kopiëring, reproduseer of wanvoorstelling in enige vorm nie. Jy kan ook nie die kaartjie(s) vir enige promosie-/advertensiedoeleindes gebruik nie (insluitend sweepwedstryde en kompetisies) sonder ons vooraf goedkeuring. Enige bewese rekord van sulke aktiwiteite sal lei tot onmiddellike beslaglegging en kansellasie van jou kaartjie(s).

Neem asseblief kennis dat The Clarens Cannabis Experience-kaartjies nie teen kontant, krediete of enige ander voordele gebruik kan word nie.

Neked Productions het die reg om te ondersoek of daar enige oortreding van The Clarens Cannabis Experience-kaartjiebepalings en -voorwaardes was. In die geval van enige konflik, sal die besluit van Neked Productions as finaal beskou word (dws die uitreiker sal die finale arbiter bly in gevalle van dispute).

 

Die geleentheiddiens sal geag word in sy geheel gelewer te gewees het sodra The Clarens Cannabis Experience op 17 Maart 2023 begin. Vanaf daardie stadium sal geen terugbetalingversoeke aangeneem word nie.

As jy nie toegang tot enige spesifieke afdeling(s) van die lokaal het nie – as gevolg van vertragings, federale regulasies, organiseerderbeleide, weerverwante probleme, noodgevalle, sluiting/ontruiming van die perseel of enige ander rede, sal jy nie in aanmerking kom vir enige terugbetalings of toekomstige krediete.

Indien The Clarens Cannabis Experience in sy geheel gekanselleer word weens enige onvoorsiene omstandighede, het Neked Productions die uitsluitlike en absolute reg om:

  1. Herskeduleer die geleentheid,

Neem asseblief kennis dat die besluit van die uitreiker in sulke gevalle as finaal en bindend beskou sal word.

Indien The Clarens Cannabis Experience gekanselleer word as gevolg van enige faktore of oorsake wat nie in die beheer van die uitreiker is nie, sal laasgenoemde die geleentheid uitstel en kaartjies sal vir die latere datum vereer word. Hierdie faktore sal insluit, maar nie beperk nie tot, natuurrampe, federale/staatsaankondigings, stakings, vertragings in produksie, COVID-19 en dies meer. Weereens sal die besluit van Neked Productions as finaal beskou word.

As The Clarens Cannabis Experience na ander datums herskeduleer moet word, sal jy nie vir enige terugbetalings in aanmerking kom nie.

Verliese, indien enige, wat voorkom as gevolg van buitelandse valuta skommelinge ten tye van terugbetalings, moet deur die koper gedra word. Neked Productions kan op geen manier daarvoor aanspreeklik gehou word nie.

Alle kaartjieverkope word as FINALE TRANSAKSIES beskou.

 

Daar sal geen kaartjieterugsendings/-uitruilings/kansellasies wees nie. Terugbetalings in uiterste gevalle sal volgens die uitsluitlike goeddunke van die organiseerders verwerk word.

Die Clarens Cannabis Experience is 'n 'reën of skyn' geleentheid. Deur die geleentheidkaartjies te koop, bevestig jy outomaties dat jy/die deelnemer(s) van die 'minimum ouderdom' of ouer is, ten tyde van die aankoop van die kaartjie(s).

Die 'minimum ouderdom' vir die bywoning van die Clarens Cannabis Experience is 18 jaar en ouer.

Indien dit by die lokaal bo twyfel bewys word dat 'n deelnemer onder die 'minimum ouderdom' is, sal (s) hom nie toegang tot The Clarens Cannabis Experience toegestaan word nie. Geen terugbetalings, ten volle of gedeeltelik, sal ook uitgereik word nie.

Wanneer jy die geleentheidslokaal binnegaan, moet jy die kaartjie en 'n geldige identifikasiedokument (ID) toon. Deur 'n ID aan te bied, bevestig jy dat alle besonderhede wat daarop teenwoordig is akkuraat en bygewerk is. Neem asseblief kennis dat die reg van toelating voorbehou word.

Deur The Clarens Cannabis Experience-kaartjies te koop en dieselfde by die lokaal aan te bied, gee jy jou toestemming aan Neked Productions om sekere inligting oor jouself (naam, foto, geboortedatum, geslag, adres, ens.) in te samel vir verifikasie en berging. Hierdie data sal ingesamel word onder nakoming van die Suid-Afrikaanse POPI-wet en sal nie aan derde partye versprei word nie.

Die Clarens Cannabis Experience neem geen verantwoordelikheid vir persoonlike/finansiële skade wat aan jou by die lokaal aangerig is, of vir enige items wat by die lokaal verlore/gesteel/misplaas is nie. Finansiële terugbetalingseise op hierdie tellings sal nie in ag geneem word nie.

Neem asseblief kennis dat jy The Clarens Cannabis Experience-kaartjies uit eie vrye wil koop. As sodanig het jy nie die reg om 'n terugvorderingseis of dispuut te inisieer teen die verskaffer van die kredietkaart/debietkaart wat vir die transaksie gebruik is nie. Verdere terugbetaling/terugsending/kansellasieversoeke sal ook nie ingeneem word nie.

In alle gevalle van dispute tussen die kaartjie-draer en die kaartjie-uitreiker, sal die besluit van laasgenoemde as finaal beskou word. Indien 'n dispuut nie opgelos kan word nie, sal die hulp van 'n onafhanklike derdeparty-arbiter gevra word.

Neked Productions hou reg van toegang voorbehou.

Ons hoop regtig jy sal 'n wonderlike tyd hê by The Clarens Cannabis Experience

bottom of page